Územné plánovanie


Počet súborov na stránke 64, s celkovou veľkosťou 47,2 MB.

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 04/2024 Územného plánu obce Kátlovce
(145,0 KB - 26.03.2024 - 72x)
Verejná vyhláška Zmeny a doplnky Územného plánu obce Kátlovce
(208,5 KB - 27.11.2023 - 442x)
UP ZaD 3/2021 text čistopis
(972,5 KB - 29.11.2022 - 247x)
UP ZaD 3/2021 text organizačná schéma uzemia
(362,0 KB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 text schéma bývania
(350,8 KB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 text schéma OV
(397,5 KB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 text schéma záväzných častí
(2,1 MB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 širšie vzťahy
(1,8 MB - 29.11.2022 - 111x)
UP ZaD 3/2021 komplexny legenda
(279,8 KB - 29.11.2022 - 140x)
UP ZaD 3/2021 komplexny navrh zmena
(312,7 KB - 29.11.2022 - 88x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)