Územné plánovanie


Počet súborov na stránke 54, s celkovou veľkosťou 42,0 MB.

UP ZaD 3/2021 text čistopis
(972,5 kB - 29.11.2022 - 54x)
UP ZaD 3/2021 text organizačná schéma uzemia
(362,0 kB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 text schéma bývania
(350,8 kB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 text schéma OV
(397,5 kB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 text schéma záväzných častí
(2,1 MB - 29.11.2022 - 0x)
UP ZaD 3/2021 širšie vzťahy
(1,8 MB - 29.11.2022 - 34x)
UP ZaD 3/2021 komplexny legenda
(279,8 kB - 29.11.2022 - 27x)
UP ZaD 3/2021 komplexny navrh zmena
(312,7 kB - 29.11.2022 - 22x)
UP ZaD 3/2021 komplexny platný
(1 016,0 kB - 29.11.2022 - 29x)
UP ZaD 3/2021 komplexny po zmene
(1,1 MB - 29.11.2022 - 29x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)