Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 22, s celkovou veľkosťou 21,3 MB.

VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce
(1,5 MB - 10.10.2012 - 434x)
VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce
(436,0 KB - 10.10.2012 - 679x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 3 z 3  «  1  2  3