Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 55, s celkovou veľkosťou 24,8 MB.

VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce
(148,5 kB - 28. marca 2022 - 33x)
Návrh VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce
(167,3 kB - 15. marca 2022 - 30x)
Návrh VZN 4/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(659,8 kB - 30. novembra 2021 - 58x)
VZN č. 3/2021 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(542,3 kB - 24. augusta 2021 - 82x)
Návrh VZN 3/2021 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a ovýške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(412,9 kB - 8. augusta 2021 - 89x)
VZN č. 2/2021 o územnom plánovaní
(3,7 MB - 18. júna 2021 - 159x)
Návrh VZN č. 1/2021 o územnom plánovaní
(3,9 MB - 17. mája 2021 - 285x)
VZN č. 5/2020 o nakladaní s kom. a stavebnými odpadmi ...
(956,8 kB - 15. decembra 2020 - 68x)
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady
(318,4 kB - 15. decembra 2020 - 189x)
VZN 2 2020 o financovaní MŠ a školských zariadení.....
(704,9 kB - 15. decembra 2020 - 75x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

SlovakEnglish
Skip to content