Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 55, s celkovou veľkosťou 24,8 MB.

VZN 4 2020 o zápise a výške mes.príspevku...
(406,0 kB - 15. decembra 2020 - 96x)
Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ...
(706,8 kB - 30. novembra 2020 - 94x)
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady
(357,3 kB - 27. novembra 2020 - 58x)
Návrh VZN 4 2020 o zápise a výške mes.príspevku...
(405,3 kB - 25. novembra 2020 - 82x)
Návrh VZN 2 2020 o financovaní MŠ a školských zariadení.....
(660,5 kB - 25. novembra 2020 - 79x)
VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Kátlovce
(45,5 kB - 19. februára 2020 - 188x)
VZN 2 2019 o financovaní MŠ a školských zariadení
(660,2 kB - 16. decembra 2019 - 127x)
VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(411,4 kB - 16. decembra 2019 - 257x)
Návrh VZN č. 3-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020
(315,8 kB - 28. novembra 2019 - 285x)
Návrh VZN 2 2019 o financovaní MŠ a školských zariadení
(660,5 kB - 28. novembra 2019 - 186x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

SlovakEnglish
Skip to content