Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 22, s celkovou veľkosťou 21,3 MB.

Návrh VZN č. 2/2022 vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 03/2021 Územného plánu obce Kátlovce
(4,1 MB - 30.09.2022 - 199x)
VZN č. 2/2021 o územnom plánovaní
(3,7 MB - 18.06.2021 - 197x)
Návrh VZN č. 1/2021 o územnom plánovaní
(3,9 MB - 17.05.2021 - 326x)
VZN č. 5/2020 o nakladaní s kom. a stavebnými odpadmi ...
(956,8 KB - 15.12.2020 - 100x)
VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Kátlovce
(45,5 KB - 19.02.2020 - 211x)
VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi
(226,7 KB - 26.10.2017 - 502x)
VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov
(65,5 KB - 16.12.2016 - 336x)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(1 017,0 KB - 15.06.2016 - 12 825x)
VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
(83,5 KB - 09.05.2015 - 427x)
VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce
(84,5 KB - 19.10.2012 - 400x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 2 z 3  «  1  2  3  »