Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností