Adventné trhy

Obec Kátlovce usporiadala v sobotu 2. decembra 2023 už v poradí 3. ročník Vianočných trhov v kultúrnom dome Kátlovce. Trhov sa zúčastnilo viacero predajcov s rôznym tovarom zameraným na prichádzajúce sviatky (drevené výrobky a dekorácie, oblátky, zákusky, včelárske výrobky, med a medovina, dobré vínko, bižutéria a rôzny ďalší tovar). ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce zabezpečila bohaté občerstvenie a kultúrny program. Touto cestou treba vyjadriť poďakovanie za prípravu a organizáciu trhov starostovi obce Mgr. Daliborovi Minarovičovi a pracovníkom obce a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. Za kultúrny program ďakujeme žiakom ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a Mužskej speváckej skupine Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára. Vďaka patrí všetkým domácim i cezpoľným predajcom a Rodičovskému združeniu pri ZŠ, ktorí prispeli k vianočnej atmosfére trhov.

Aktualizácia príspevku 05.12.2023 upravil Michal Čapkovič