Asfaltovanie miestnych komunikácií

Obec Kátlovce realizovala rekonštrukciu prác v časti Lipina od s.č. 211 po s.č. 223. Prvá časť prác bola realizovaná koncom minulého roku, druhá časť od s.č. 273 po starú vrátnicu PD Kátlovce bola realizovaná v mesiaci jún 2022. Súčasne bolo vykonané spevnenie plochy komunikácie štrkodrvinou pri s.č. 430 a koncový otoč v časti Pri Stočku pred s.č. 425.  Pevne veríme, že zrekonštruované komunikácie a spevnenie plochy obyvateľov bývajúcich v danej časti obce potešili a budú v dobrom technickom stave všetkým dobre slúžiť. Najväčšiu radosť z nich mali hádam deti, lebo len čo firma položila asfaltový koberec, už sa na ňom hrali, korčuľovali na kolieskových korčuliach, alebo sa kolobežkovali.

Aktualizácia príspevku 31.07.2022 upravil Michal Čapkovič