Deň obce Hradčovice

Obec Kátlovce dostala pozvánku od družobnej obce Hradčovice na 12. augusta 2023 na Deň obce Hradčovice. Našu návštevu tvorili najmä členovia Mužskej speváckej skupiny Kátlovani so starostom obce Kátlovce Mgr. Daliborom Minarovičom s manželkou. Po úvodnom privítaní sme v sprievode kráčali do hradčovického kostola, v ktorom slávnostnú sv. omšu koncelebroval bývalý hradčovický farár P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš spolu so správcom hradčovickej farnosti P. Jaroslavom Kapušom. Po sv. omši sme sa zúčastnili slávnostného obeda. Po ňom sme si mohli prezrieť výstavu malieb, fotografií a tvorivých dielní žiakov a občanov Hradčovíc. Potom nasledovalo slávnostné zahájenie kultúrneho programu pred obecným úradom. Tu starosta Hradčovíc – Antonín Ondrůšek vo svojom príhovore vyzdvihol účinkovanie Dychovej hudby Hradčovjanka počas jej 35-ročnej existencie. Starosta obce Kátlovce Mgr. Dalibor Minarovič v mene svojom i v mene MSS Kátlovani pogratuloval Hradčovjanke k jej 35. výročiu vzniku, poďakoval za pozvanie a vyslovil sa za pokračovanie družobnej spolupráce medzi obomi obcami. Výbornú atmosféru a dobrú náladu vytvorili jednotlivé i spoločné vystúpenia domácej dychovky Hradčovjanka, domáceho Mužského speváckeho zboru Hradčovice a Mužskej speváckej skupiny Kátlovani.

Aktualizácia príspevku 16.08.2023 upravil Michal Čapkovič