Hody 2022 vo farnosti Kátlovce

Dňa 6. júna 2022 sme oslávili pri sv. omšiach naše Hody, titul nášho Farského kostola Svätého Ducha; v sobotu večer na Vigíliu s vsdp. ThLic. PaedDr. PhDr. Mgr. Martinom Klementom, Ph.D., Dr.h.c., kaplánom z Dunajskej Stredy; v nedeľu ráno s vsdp. Mgr. Bohumilom Mikulom, výpomocným duchovným z Piešťan – sv. Štefana; v pondelok dopoludnia s našim rodákom, vsdp. JCLic. Mgr. Marianom Uváčkom, farárom v Bábe, kde sme spolu s vsdp. Mgr. Mikulom koncelebrovali.

Aktualizácia príspevku 31.07.2022 upravil Michal Čapkovič