Kátlovskí matičiari na návšteve rodného domu dr. Štefana Moyzesa

Členovia MO Matice slovenskej prof. dr. Štefana Vagoviča Kátlovce spolu s členmi Haulíkovho inštitútu v Trnave, navštívili  dňa 3.6.2023 obec Veselé pri Piešťanoch. Návšteva nebola náhodná. V tejto obci sa narodila významná osobnosť slovenských dejín dr. Štefan Moyzes – rímskokatolícky biskup, v rokoch 1850 – 1869 banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec. Bol zakladateľom Matice slovenskej a dňom 3.8.1863 jej prvým predsedom. V malebnej obci pri rodnom dome dr. Štefana Moyzesa nás privítala starostka obce p. Viera Šipková, ktorá nám v krátkosti predstavila osobnosť tohto významného občana. Po prehliadke domu sme sa premiestnili na dvorček, kde nám v altánku pripravila malé občerstvenie a zároveň nám predstavila históriu, súčasnosť aj budúcnosť obce Veselé. Na záver sme dostali propagačné materiály obce a po spoločnej fotografie sme sa p. starostke veľmi pekne poďakovali  a presunuli sme do firmy PLANTEX, s.r.o. Veselé. Tam nás privítali dvaja milí páni – konatelia spoločnosti, ktorí nám v krátkosti predstavili firmu PLANTEX a porozprávali o radostiach a starostiach pestovania ovocných stromov. Ochutnali sme  jeden z ich výrobkov – nektár z rôznych druhov ovocia. Potom sme sa presunuli priamo k ovocným sadom, konkrétne k sadu jabloní, kde nám priblížili ich pestovanie, ochranu pred škodcami a živelnými pohromami. Niektorí členovia si dokonca vymenili skúsenosti a rady pre pestovanie a ochranu ovocných stromov. Nakoniec sme navštívili ich predajňu, kde sme si mohli zakúpiť rôzne potreby pre záhradu a domácnosť. Myslím, že sme strávili veľmi pekné sobotné dopoludnie, ktoré nás obohatilo o nové poznatky z našej histórie a zároveň sme mali možnosť spoznať, že za krásnym ovocím na pultoch v obchodoch nestoja žiadne počítače, ale tvrdá a neúnavná práca našich ľudí. Anna Lackovičová, predseda MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča

Aktualizácia príspevku 27.06.2023 upravil Michal Čapkovič