Kátlovský chrámový spevokol

Kátlovský chrámový spevokol spieva gospelové piesne pri nedeľných sv. omšiach a na cirkevné sviatky v Kostole Svätého Ducha v Kátlovciach. Príležitostne svojím spevom skrášľuje sobášne obrady, či iné kultúrne podujatia. Svojimi piesňami oslavuje Pána Boha, jeho lásku a dobrotu voči nám. Vianočnými piesňami a koledami spestril aj bohoslužbu na slávnosť Narodenia Pána dňa 25. decembra 2022. Na spoločnom obrázku s vsdp. prof. dr. Pavlom Zemkom, farárom v Kátlovciach (vpravo) a Bc. Ivonou Matúšovou, organistkou (vľavo).  

Aktualizácia príspevku 07.01.2023 upravil Michal Čapkovič