Odhalenie pamätnej tabule kňazovi a rodákovi Pavlovi Ušákovi Olivovi v Kvetnici

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Poprad Juh a Oblastné pracovisko Matice Slovenskej v Poprade 4. septembra odhalili na Kaplnke Sv. Heleny v Kvetnici pri Poprade pamätnú tabuľu Pavlovi Ušákovi Olivovi kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny, ktorý zomrel len ako 26 ročný na tuberkulózu v nemocnici v Kvetnici 1. marca 1941.

Pavol Ušák Oliva (vl. menom Pavol Ušák) sa narodil 14. novembra 1914 v Kátlovciach bol slovenským básnikom katolíckej moderny, rímskokatolíckym kňazom a bratom herečky Hany Kostolanskej. Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval na gymnáziu v Trnave a pokračoval štúdiom katolíckej teológie v Trnave, Bratislave a v Spišskej Kapitule. V roku 1939 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán začal pôsobiť vo Veličnej na Orave, kde bol farárom básnik staršej generácie Ignác Grebáč Orlov. Už v mladom veku ochorel na tuberkulózu, z ktorej sa liečil vo Vysokých Tatrách, no napokon jej podľahol. Prvé verše publikoval v časopisoch Prameň, Saleziánske zvesti, Kultúra, Svojeť a Elán. Počas života mu vyšla jediná básnická zbierka Oblaky. Známa je taktiež nedatovaná súkromná bibliofília Čierne kvietie. Z Olivových básní často vyznieva smútok, neistota a skepsa, iné sú venované vzťahu muža a ženy a otázkam náboženskej viery. Oliva sa často porovnáva tvorbou a podobným životným osudom (tuberkulóza, Tatry..) s Jiřím Wolkerom. Kým sociálny (socialistický) básnik Jiří Wolker nachádza tragičnosť človeka v jeho triednom a protirečivom zápase za lepší zajtrajšok, Oliva sa vnára do širokej harmónie spirituálnej poézie smerujúcej cez oblaky a výšky k Bohu. V čase komunistického režimu bol zaznávaný a hovoriť o ňom sa začalo až po novembri 1989.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili hostia z rodných Kátloviec, starosta obce Pavol Johanes a správca farnosti doc. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., ktorí spolu s popradským farárom Mgr. Jozefom Benkom celebrovali sv. omšu. Za mesto Mesto Poprad sa zúčastnil viceprimátor Mgr. Štefan Pčola. Pietnu spomienku moderovala členka predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov Elena Bačkorová. Za Oblastné pracovisko Matice Slovenskej Poprad všetkým darcom vďaka ktorým sa podarilo pamätnú tabuľu odhaliť poďakovala Mgr. Ľudmila Hrehorčáková, ktorá vyslovila prianie a vyzvala kompetentných politikov, aby nemocnica na liečbu pľúcnych chorôb v Kvetnici, ktorá už roky chátra opäť plnila svoje poslanie.