Posedenie so seniormi 2019

V mesiaci október už každoročne prejavujeme úctu k našim seniorom. Pri tejto príležitosti obec Kátlovce už tradične organizuje posedenie s dôchodcami, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov. V tomto roku sa konalo v utorok 22. októbra. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, doc. vdp. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, ktorého sa seniori zúčastnili v hojnom počte, čo nás veľmi potešilo. Tu sa seniori spoločne mohli stretnúť a vzájomne porozprávať. V úvode stretnutia pracovníčky obce odovzdali prítomným seniorom zvýšený finančný príspevok. Seniorom sa prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Vo svojom príhovore ich poinformoval o aktuálnom dianí zo života v obci, o aktivitách obecného úradu a poďakoval im za dobrú spoluprácu, za brigádnickú činnosť počas celého roku v prospech obce – osobitne za starostlivosť o verejné priestranstvo v okolí cintorína, domu smútku a pomníka padlých, ako i iné verejné priestranstvá. V závere príhovoru im do ďalšieho obdobia zaželal všetko dobré. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a vdp. Pavol Zemko. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Elena Kátlovská. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným pozdravom. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede spod varechy kuchárky Martiny Domanovej, ktorý seniorom servírovali zamestnanci obce a žiaci ZŠ.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič