Pracovné stretnutie starostov družobných obcí Kátlovce a Hradčovice

Dňa 12. apríla 2023 navštívil Kátlovce starosta družobnej obce Hradčovice Antonín Onrúšek. V priateľskom stretnutí sme preberali problémy chodu jednotlivých samospráv, aktuálne dianie v obciach a predstavu ďalšej spolupráce. Pán starosta Hradčovíc vyslovil úprimné želanie pokračovať v priateľských vzťahoch a zaužívaných spoločných aktivitách, s čím sa sním v plnej miere stotožňujem. Mgr. Dalibor Minarovič, starosta obce Kátlovce

Aktualizácia príspevku 22.04.2023 upravil Michal Čapkovič