Priateľské stretnutie so seniormi

V mesiaci október prejavujeme úctu k našim seniorom. Pri tejto príležitosti obec Kátlovce po dvojročnej covidovej pauze opäť usporiadala priateľské stretnutie so seniormi, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov, ktoré sa konalo 12. októbra 2022. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, vdp. prof. dr. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, ktorého sa seniori zúčastnili v hojnom počte, čo nás veľmi potešilo. Tu sa seniori spoločne mohli stretnúť a vzájomne porozprávať. V úvode stretnutia pracovníčky obce odovzdali prítomným seniorom finančný príspevok a praktický vecný darček. Seniorov a ostatných prítomných hostí privítal starosta obce Pavol Johanes. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným darčekom – papierovou šálkou s čajmi rôznych druhov a milou múdrosťou, ktorá dokonale vystihuje seniorov: „Starne len telo, duša nie. A srdce o tom svoje vie.“ Potom seniorov pozdravil starosta obce Pavol Johanes . V úvode sa im prihovoril pri príležitosti mesiaca októbra – mesiaca, kedy zvlášť kladieme dôraz na úctu a prístup k našim seniorom.  Poinformoval ich o dianí v obci, aktivitách, prácach a činnosti obecného úradu. Nakoľko sa končí štvorročné funkčné obdobie starostu, stručne zhodnotil svoju prácu v prospech obce a jej obyvateľov a poďakoval za dobrú spoluprácu seniorom a všetkým dobrovoľným organizáciám a inštitúciám v obci. Uviedol, že sa mu podarilo naplniť plány a vízie z minulosti, pretože to neboli len predvolebné sľuby, ale splniteľné reálne plány, v ktorých by chcel aj naďalej pokračovať. Preto v závere príhovoru vyzval seniorov, aby 29. októbra prišli k volebným urnám a zodpovedne si vybrali správneho štatutára obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a vdp. prof. dr. Pavol Zemko pridal niekoľko skvelých vtipov. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce Mgr. Elena Kátlovská. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede, ktorý seniorom zabezpečila obec a ktorý servírovali žiaci ZŠ.

Aktualizácia príspevku 14.10.2022 upravil Michal Čapkovič