Procesia Božieho Tela v časti obce Lipina

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božieho Tela – sme slávili v stredu na Vigíliu 15.júna 2022 a vo štvrtok 16.júna 2022 ako aj v nedeľu 19.júna 2022 s  procesiou a štyrmi oltárikmi u Zemkových, Vagovičových, Sorentínyových a Polakovičových s asistenciou našich hasičov z DHZ Kátlovce a Mužskou speváckou skupinou Kátlovani.

Aktualizácia príspevku 31.07.2022 upravil Michal Čapkovič