Rekonštrukcia PZ 2019

V súčasnej dobe opätovne prebieha rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Z prvej časti dotácie MV SR, ktorá bola pridelená, bola zrekonštruovaná strecha zbrojnice, nové vykurovanie a ďalšie rekonštrukčné práce. Z vlastných finančných prostriedkov obce bolo v mesiaci január 2019 bola položená dlažba a maľovka v priestoroch zasadačky. Začiatkom apríla sme začali s druhou časťou rekonštrukcie z pridelenej dotácie vo výške 30.000 €, kde sa predpokladá prístavba garáže k požiarnej zbrojnici.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič