Spoločné posedenie so seniormi

Pri príležitosti mesiaca úcty k seniorom obec Kátlovce tradične usporiadala priateľské stretnutie so seniormi, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov, ktoré sa konalo 25. októbra 2023. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, vdp. prof. dr. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, ktorého sa seniori zúčastnili v hojnom počte, čo nás veľmi potešilo. V úvode stretnutia pracovníčky obce odovzdali prítomným seniorom finančný príspevok a praktický vecný darček. Seniorov a ostatných prítomných hostí privítal starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič. V príhovore poďakoval za dobrú spoluprácu seniorom a všetkým dobrovoľným organizáciám a inštitúciám v obci. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným darčekom. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a vdp. prof. dr. Pavol Zemko pridal tradične niekoľko skvelých vtipov. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce Mgr. Elena Kátlovská. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede, ktorý seniorom zabezpečila obec a ktorý servírovali žiaci ZŠ.

Aktualizácia príspevku 14.01.2024 upravil Michal Čapkovič