Turíčny – hodový pondelok tradične s vsdp. JCLic. Marianom Uváčkom, kátlovským rodákom a ďalšími hosťami