Varenie gulášu organizáciami JDS okresu Trnava v obci Cífer

Pre všetkých členov okresu Trnava usporiadal  22. mája 2024 Okresný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska Trnava v obci Cífer spoločné veľmi krásné podujatie – varenie gulášu. Na tomto podujatí sa zúčastnili i členovia našej organizácie JDS v Kátlovciach. Päťčlenné družstvo pod vedením hlavnej šéfkuchárky pani Márii Ďuračkovej navarilo veľmi chutný guláš z produktov, ktoré nám venoval náš starosta. “Gulášik” z nášho kotlíka všetci hodnotili veľmi kladne a chutil aj nášmu vdp. Pavlovi Zemkovi a nášmu starostovi Mgr. Daliborovi Minarovičovi. Podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni aj s bohatým programom – prehliadka obce Cífer a prehliadka archeologických nálezov v časti obce Pác. Každé družstvo dostalo spomienkové predmety, diplom a informáciu s krátkou históriou obce. Pretože náš guláš bol veľmi chutný, chutil porote i ostatným gurmánom a nám zostal len prázdny kotlík. Poďakovanie patrí Okresnej organizácii JDS Trnava, obci Cífer za skvelo zorganizované celodenné podujatie, príjemné prostredie a celkovú pohodu. Domov sme  všetci odchádzali veľmi spokojní  a dúfame, že pri dobrom zdraví sa opäť stretneme o rok.

L. D.

Aktualizácia príspevku 28.05.2024 upravil Michal Čapkovič