Vítanie roku 2020

Tradičnou prvou akciou obce na začiatku nového roka je jeho uvítanie ohňostrojom, ktoré sa konalo 1. januára 2020 o 17. hodine popoludní v športovom areáli TJ FC Kátlovce. Ohňostroj zakúpila obec a tento bol odpálený na miestnom futbalovom ihrisku, kde občania spoločne prišli privítať nový rok. Občania si medzi sebou navzájom podaním ruky, či symbolickou pusou želali blahopriania do nového roku. Dúšok vareného vínka, grogu, alebo čaju si prišla vychutnať vyše stovka občanov. Vítanie nového roku sa stalo milou akciou, ktorej sa občania aj napriek chladnému počasiu zúčastňujú za čo im patrí poďakovanie. Zároveň chceme poďakovať občanom za disciplinované odpaľovanie ohňostrojov, delobuchov a tzv. pirátov, za používanie certifikovanej pyrotechniky, že počas vítania nového roku v obci neprišlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič