Výročie zriadenia farnosti-1.deň

Vlastné oslavy 200-tého výročia začali v piatok, 11.októbra 2019 sv. omšou zo slávnosti Výročia posvätenia chrámu o 18.00 hod, celebroval ju spolu so mnou a vdp. Petrom Kerakom vdp. farár Miroslav Kováč z Dechtíc spolu s Chrámovým spevokolom z Dechtíc a za účasti dr. Karola Zachara, starostu z Dechtíc – po sv. omši náš p. starosta, Pavol Johanes, zabezpečil pre Dechtičanov občerstvenie v kultúrnom dome.

doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič