Začiatok školského roku 2023/2024

Začiatok školského roka 2023/2024 väčšina žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce zahájilo dňa 4. septembra 2023 na svätej omši Veni Sancte, ktorú celebroval vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, kátlovský farár. Počas sv. omše sa prihovoril žiakom, povzbudil ich a všetkým prítomným požehnal a zaželal úspešný školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka potom pokračovalo na školskom dvore, kde ho viedla zástupkyňa pre ZŠ Mgr. Marta Lišková. Riaditeľka školy Mgr. Elena Kátlovská srdečne privítala žiakov, učiteľov a ostaných zamestnancov opäť na pôde školy po skončených letných prázdninách a dovolenkách. Zvlášť privítala najmladších žiačikov – prváčikov a nových žiakov vo vyšších ročníkoch z Dolného Dubového a Dobrej Vody. Vyjadrila túžbu, aby s radosťou chodili do školy a príjemne sa v nej cítili. Popriala im veľa úspechov a krásnych zážitkov. Riaditeľka školy menovite predstavila žiakom aj ich triednych učiteľov podľa jednotlivých ročníkov, poďakovala p. starostovi Mgr. Daliborovi Minarovičovi a Obci Kátlovce – zriadovateľovi školy, Rodičovskému združeniu pri ZŠ Kátlovce za finančnú pomoc a ostatným sponzorom. Starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič sa prihovoril všetkým žiakom a poďakoval pani učiteľkám a ostatným zamestnancom školy a školskej jedálne, ktorí pripravili školu tak, aby sa v nej žiaci dobre cítili. Prváčikom odovzdal malý darček – knihu na pamiatku. V závere sa všetci žiaci presunuli so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde im boli poskytnuté ďalšie potrebné informácie

Aktualizácia príspevku 16.09.2023 upravil Michal Čapkovič