Preskúšanie sirén 2 – minútovým stálym tónom

Táto udalosť sa skončila