Vývoz triedeného zberu plastov s vývozom modrých vriec s papierom z domácností

Táto udalosť sa skončila