Vývoz triedeného zberu plastov s vývozom modrých vriec s papierom z domácností