Budovanie parkoviska pri MŠ 2019

Na základe už dlhodobého zámeru obce Kátlovce schválilo obecné zastupiteľstvo v Kátlovciach vybudovanie parkoviska a chodníka okolo materskej školy z vlastných finančných prostriedkov obce. Okolie MŠ dotiaľ nebolo upravené a v prípade nepriaznivého počasia bol terén blatistý. Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavbu Spevnené plochy okolo MŠ, na základe ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie pre toto parkovisko s chodníkom okolo MŠ. Po ňom nasledovalo výberové konanie, v ktorom bola úspešná firma Vladimír Kubiš, Kátlovce. A mohla začať už samotná realizácia prác. Práce boli dokončené a parkovisko bolo odovzdané do užívania začiatkom mesiaca september 2019. Parkovisko s ôsmimi parkovacími miestami môžu využívať za každého počasia rodičia detí i personál MŠ. V blízkom období obec čaká realizácia prác na vybudovanie parkoviska pri hasičskej zbrojnici. Obec má už vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie. V projekte sa počíta s vybudovaním šesť parkovacích miest, ktoré budú slúžiť občanom pri návšteve miestneho kostola, športových a kultúrnych podujatí v areáli TJ FC Kátlovce, alebo pri návšteve miestnej telocvične s posilňovňou.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič