Sv. omša pri kaplnke 2019 Panny Márie Lurdskej

Predznamenaním sv. omše na Dolnom konci pred Kaplnkou Lurdskej Panny Márie – 8.septembra 2019 – bolo zhotovenie kríža našimi chlapmi z fara teamu. Drevo naň daroval p. Sekera. Kríž bol umiestnený vpravo od kaplnky. Potom sme sa spoločne dohodli s rodinou a pristúpili k realizácii oltára pred kaplnkou podľa mojich predstáv a môjho návrhu tu bol urobený trvalý pomník v Roku 200.výročia farnosti. Lebo altare fixum a kríž nášho Pána Ježiša Krista sú trvalým znakom stability viery našich predkov, ale aj nás všetkých v nádeji pre tých, čo prídu po nás. A to všetko jednak z darov všetkých veriacich; tvárnice daroval p. Ján Salaj; zvyšný mramor bol ešte zadarmo z Kamanovej; pílenie, lepidlá a impregnáciu obetoval Marián Benedikovič z Dobrej Vody; náradie a elektrinu poskytoval sused oproti Peter Martinovič. Nech vám za to všetko na príhovor Lurdskej Panny Márie Pán Boh odmení. Niektorým som na záver udelil Cenu Jozefa Hortha. Pri sv. omši som použil nový omšový ornát s vyobrazením Lurdskej Panny Márie. Keď sa tak budete dívať z diaľky, Panna Mária akoby oltárikom dostala svoj trón, na ktorom kraľuje a z tohto svojho vŕšku na Dolnom konci sa bude vždy určite prihovárať za nás hriešnikov, za ktorých poslal náš Nebeský Otec na smrť svojho Syna na kríži. Odovzdávame ich do používania s požehnaním – kríža, oltára a nás všetkých.

doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič