Budovanie parkoviska pri PZ 2019

Na základe už dlhodobého zámeru obce Kátlovce bolo v mesiaci október vybudované nové parkovisko pri hasičskej zbrojnici z vlastných finančných prostriedkov obce. Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavbu parkoviska Spevnené plochy pri MŠ a Parkovisko pri hasičskej zbrojnici, na základe ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie pre toto dielo. Po výberovom konaní, ako sme Vás už informovali v uplynulom Obecnom spravodaji, bolo vybudované parkovisko pri MŠ. V mesiaci október boli dokončené práce na realizácii parkoviska pri hasičskej zbrojnici a parkovisko bolo odovzdané do užívania v tomto čase. Obec čakajú ešte v okolí tohto parkoviska drobné stavebné úpravy. Parkovisko so šiestimi parkovacími miestami môžu využívať za každého počasia obyvatelia obce pri návšteve miestneho kostola, športových a kultúrnych podujatí v areáli TJ FC Kátlovce, alebo pri návšteve miestnej telocvične s posilňovňou.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič