Výročie zriadenia farnosti-4.deň

Naše oslavy sme zavŕšili v stredu 16.októbra o 18.00 hod, kedy sv. omšu Na poďakovanie a s prosbou za všetkých nás slávil náš rodák vsdp. farár JCLic. Marián Uváček z Bábu, spoluúčinkoval Kátlovský chrámový spevokol; koncelebroval pán farár Vojtěch Daněk z Hradčovíc. Majko Uváček daroval farnosti omšový kalich – za čo mu z celého srdca úprimne ďakujem! Oslavy 200.výročia nám všetkým bude pripomínať aj príležitostná záložka a magnetka, ktorú OcÚ distribuoval do každej jednej domácnosti v našej obci.

doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič