Celoobecná brigáda

Obecný úrad Kátlovce v spolupráci s dobrovoľnými organizáciami v obci vyhlásil na sobotu 1. apríla 2023 celoobecnú brigádu. Cieľom tejto brigády bola nielen úprava a udržiavanie verejných priestranstiev v obci, ale aj vzájomné priateľské stretnutie občanov, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrujú svoju spolupatričnosť našej obci. Brigádnici boli rozdelení do rôznych častí obce (okolie OÚ, KD, požiarnej zbrojnice, telocvične, Domu poľovníkov, areálu TJ FC Kátlovce, cintorína, okolie sochy sv. Floriána, základnej školy, autobusových zastávok,…). Za krásnu jarnú výzdobu v strede obce v podobe veľkého vajíčka z prútov vŕby a malých zajačikov patrí poďakovanie členkám MO JDS v Kátlovciach a ostatným zúčastneným. Na záver brigády si dobrovoľní brigádnici pochutili na dobrom guláši. Vďaka patrí všetkým zúčastnením brigádnikom a sponzorom. (miš)

Aktualizácia príspevku 26.06.2023 upravil Michal Čapkovič