Návšteva seniorov z okresu Bytča

Vo štvrtok, 23.marca 2023 nás navštívili seniori z farnosti Štiavnik a z filiálnej obce Hvozdnica z okresu Bytča. Po prezretí si baziliky minor – farského kostola sv. Mikuláša v Trnave, kde si uctili Trnavskú Pannu Máriu, zoznámili sa aj s históriou Trnavy na Trojičnom námestí. Na trnavskej kalvárii si vykonali pobožnosť Krížovej cesty a u nás, v kátlovskom kostole mali sv. omšu, ktorú som odslúžil spolu s ich duchovným sprievodcom vdp. Františkom Galvánkom, farárom v Lazoch pod Makytou. Odovzdal som im malé veľkonočné vajíčka z dielne Mariky a Romana Žibrických. Uctili si našu novú sochu Pražského Jezuliatka a udelil som im na záver požehnanie s relikviou bl. Titusa Zemana, ktorú máme v kostole. Svoju púť na Trnavsku seniori zakončili chutným obedom v Reštaurácii Na mlyne v Radošovciach. V minulosti u nich pôsobil vdp. Mgr. František Galvánek, ktorý sa v Kátlovciach cíti ako doma.  Poznáme ho aj z jeho návštevy v roku 2019, kedy bol u nás s autobusom seniorov z Považskej Bystrice a potom následne daroval nášmu farskému kostolu sochu sv.Pátra Pia, ktorá je umiestnená v Kaplnke Najsv. Srdca Ježišovho, kde býva Betlehem cez Vianoce a Boží hrob pred Veľkou nocou. Odovzdanie sochy sv. Pátra Pia bolo vtedy spojené aj s jej požehnaním a vysluhovaním sv. pomazania chorých. vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach