Výročná členská schôdza Rybárskeho spolku Kátlovce