Výročná členská schôdza Miestny odbor Matica slovenská Kátlovce prof. dr. Štefana Vagoviča

Hodnotenie činnosti za rok 2022 MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča dňa 16. marca 2023  začali členovia v miestnom kostole, kde sa  konala sv. omša za živých a mŕtvych členov MO MS. Potom sme sa premiestnili do zasadačky KD. Na začiatku bilancovia sme si minútou ticha uctili našu bývalú predsedníčku p. Mgr. Emíliu Chrvalovú, ktorá stála pri zrode  MO MS a pričinila sa rozvoj našej organizácie. Ako už býva tradíciou vždy na úvod nášho rokovania, vdp. Pavol Zemko nám vždy pripraví a oboznámi nás s výročiami našich významných osobností. Ani teraz tomu nebolo inak a priblížil nám osobnosť Štefana Moyzesa, ktorý sa narodil vo Veselom pri Piešťanoch a bol zakladateľom a prvým predsedom Matice Slovenskej. Pri tejto príležitosti nám vdp. P. Zemko rozdal slová piesní na motív českej hymny, ktoré napísal Štefan Moyzes, tak sme si aj zaspievali. Chvály sme sa nedočkali, hoci sme mali medzi sebou skúsených spevákov, ale sme dostali úlohu, aby sme sa to doučili a na budúcej výročnej schôdzi si neurobili hanbu. Ďalej nasledovala správa o činnosti našej organizácie, ktorú predniesla predsedníčka MO MS p. Anna Lackovičová, správu o hospodárení p. Peter Krchnár a správnosť všetkých finančných operácii a členskú základňu potvrdila p. Mária Sorentínyová, ktorá je kontrolórka MO MS. Na našej výročnej schôdzi sme medzi nami privítali  Mgr. Dalibora Minaroviča, starostu obce, ktorý pozdravil naše rokovanie a vyjadril obdiv a podporu MO MS. Na záver VČS bol predložený a odsúhlasený Plán činnosti na rok 2023, medzi inými bolo aj získavanie nových členov, čo nás potešilo, že sa hneď za člena prihlásil p. starosta obce  Mgr. D. Minarovič. Ako býva zvykom úplne záver prišlo malé občerstvenie, za ktoré chceme poďakovať vdp. Pavlovi Zemkovi, p. Márie Holickej, p. Márie Krchnárovej a Kristínke Krchnárovej. Potom sa rozprúdila neformálna diskusia,  kde o zábavu nebola núdza, pri veselých vtipoch, zábavných historkách a krásnych spomienkach. Anna  Lackovičová, predsedníčka MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča.

Aktualizácia príspevku 10.04.2023 upravil Michal Čapkovič