Deň otvorených dverí DHZ Kátlovce

Dňa 5. mája 2023 už tradične privítali členovia výboru DHZ Kátlovce: Ján Daniš – podpredseda pre prevenciu, Pavol Krchnár – veliteľ a Ing. Ivan Švec, – predseda, deti z MŠ a ZŠ Kátlovce v hasičskej zbrojnici. Prehliadka zbrojnice a hasičskej techniky začala besiedkou s hasičskou tematikou. Deti však najviac zaujala hasičská technika, zásahové hasičské auto IVECO a jeho výbava a tiež historická striekačka.

Aktualizácia príspevku 07.05.2023 upravil Michal Čapkovič