Uctenie sv. Floriána členmi DHZ Kátlovce

Sv. Floriána, patróna hasičov, si dobrovoľní požiarnici v Kátlovciach uctili na jeho sviatok 4. mája. Najskôr položili veniec k jeho soche v strede obce. Potom sa zúčastnili sv. omše obetovanej za všetkých živých a zomrelých členov Dobrovoľného hasičského zboru Kátlovce. Sv. omšu celebroval vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach. Po sv. omši nasledovalo stretnutie členov DHZ a hostí v zasadačke požiarnej zbrojnice spojené s malým občerstvením.

Aktualizácia príspevku 07.05.2023 upravil Michal Čapkovič