Tradičné stavanie mája

Na parkovisku pred obecným úradom sa v nedeľu 30. apríla 2023 zišli občania na tradičné stavanie mája. Aj tento rok sa s májom hravo „popasovali“ muži z domáceho dobrovoľného hasičského zboru a ľudovými melódiami a spevom prítomných rozveselili chlapi z Mužskej speváckej skupiny Kátlovani. Starosta obce spolu s kuchárom Ivanom Valentom prítomných ponúkali chutným gulášom. Jeho manželka častovala prítomných dobrým vínkom a deti „vyfasovali“ džúsiky a nanuky. Touto cestou zároveň ďakujeme žiakom ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce za výzdobu mája a MSS Kátlovani a DHZ Kátlovce za ich ochotu a pomoc pri zachovávaní tradícií v našej obci.

Aktualizácia príspevku 01.05.2023 upravil Michal Čapkovič