Inštalácia sochy Krista

Socha Pána Ježiša Krista bola re – osadená na našom cintoríne z príležitosti 200.výročia našej farnosti ako dar pána starostu Pavla Johanesa a Pavla Zemka, farára. Totiž socha pôvodne stála nad neznámym hrobom na cintoríne v Hrnčiarovciach nad Parnou, odkiaľ ju získal a pre nás ponúkol p. Milan Lacko, kamenár z Dobrej Vody. Ten aj sochu vyčistil, opravil a osadil s pomocou Jána Uváčka z Kátloviec. Spolu s p. starostom Pavlom Johanesom sme sa rozhodli celé dielo podporiť, zafinancovať a požehnať. A preto je na podstavci umiestnená pamätná tabuľka Pavol Johanes, starosta a Pavol Zemko, farár, 2019. Nech naša nová socha všetkým nám pripomína kresťanské korene, ktoré si ako Slovania uchovávame v našej Katolíckej cirkvi ako i v našom štáte.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič