Svätenie lipy na hody

Záver veľkonočného obdobia – liturgická slávnosť Zoslania Ducha Svätého patrí tradične našim kátlovským hodom. Slávnostnými hlásateľmi Božieho slova boli: vsdpp. Mgr. Bohumil Mikula – výpomocný duchovný z Piešťan – sv. Štefana, P. ICLic. Mgr. Miloš Zárecký – nemocničný duchovný z Piešťan, OT. Na turíčny pondelok som odslúžil sv. omšu a pred kostolom som požehnal lipu, z ktorej si ľudia vzali domov – na ochranu príbytkov. Zaobstaral nám ju p. Ján Holický, syn Róbert Holický ako i Jozef Kopecký.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič