Procesia Božieho tela 2019

Tak ako každý rok sme boli aj tento rok – nachystaní na procesiu Božieho Tela, ktorú som naplánoval na štvrtok 20.júna večer po sv. omši s tradičným programom a osadenstvom – sv. omša v kostole, štyri oltáriky, miništranti, prvoprijímajúci a ostatné deti, MSS Kátlovani, hasiči, ľudia. Pri prvom oltáriku u Zemkových bolo všetko ešte o.k.; no pri druhom oltáriku u Vagovičových začalo pršať a tak som rozhodol, že ideme späť do kostola – tretí oltárik u Sorentínyových sme vynechali, v daždi sme sa zastavili pri štvrtom oltáriku, kde sme dali len požehnanie a pobožnosť sme už vynechali; no pokiaľ sme pekným pochodovým krokom prišli späť do kostola, už sme boli celí do nitky premočení; v kostole sme len dali záverečné eucharistické požehnanie a išli sme domov. Nad nami bola krásna dúha. Pri procesii mi pomáhal vdp. Mgr. Peter Kerak – farár z Melča pri Opave. A tak v roku 200.výročia farnosti zostane spomienka na procesiu, pri ktorej nás Pán Boh pekne z neba polial vodou!

doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič