Prístavba garáže PZ 2019

Na základe ďalších získaných finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000 € sme pokračovali v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Uvedená časť sumy bola využitá na prístavbu garáže, ktorej hrubá stavba sa v týchto dňoch dokončuje. Obec opäť podala ďalšiu žiadosť o dotáciu, z ktorej plánuje túto prístavbu garáže dokončiť.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič