Karneval žiakov ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce

Fašiangové obdobie ukončili v ZŠ s MŠ P. U. Olivu v Kátlovciach karnevalom, ktorý sa konal dňa 11. 02. 2024 v miestnom kultúrnom dome. Pre žiakov základnej školy a deti materskej školy ho pripravili niektorí žiaci 9. a 8. ročníka pod vedením PaedDr. S. Hutárovej a za pomoci ostatných p. učiteliek. Karnevalu sa zúčastnilo veľa úžasných detských masiek v sprievode rodičov a starých rodičov. Nálada bola vynikajúca, deti si zasúťažili, zatancovali, zabavili sa. Všetky masky dostali sladkú odmenu, najzaujímavejšie a najnápaditejšie masky boli odmenené vecnými cenami.

Aktualizácia príspevku 11.04.2024 upravil Michal Čapkovič