Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Kátlovce

V poslednej dekáde februára 2024 sme bilancovali dosiahnuté výsledky. Naša výročná schôdza bola deň po celoslovenskom proteste poľnohospodárov, ktorý sa konal v súčinnosti s poľnohospodármi v Českej republike, Maďarsku a Poľsku i niektorými ďalšími v strednej Európe (23.02.2024). Poľnohospodári naprieč Európou poukazujú na prílišnú byrokratickú záťaž, priveľmi ambiciózne plány  zelenej dohody bez adekvátnych kompenzácií, úhorovania pôdy a nemožnosť konkurencie s produktami z Ukrajiny, ktoré nemusia plniť tak prísne a náročné obmedzenia pri výrobe potravín.

„Za slovami o solidarite s Ukrajinou sa väčšinou skrýva celkom slušný biznis“ – nadpis článku z Roľníckych novín z 31.januára 2024. Päť najväčších agrárnych firiem na Ukrajine nevlastnia Ukrajinci, ale sú to zahraničné spoločnosti. Najväčšia obhospodaruje cca 510 tisíc hektárov, druhá 475 tisíc hektárov a tretia 243 tisíc hektárov z celkovej výmery kvalitnej ornej pôdy 36,3 milióna hektárov (konštatovania čerpané z údajov nemeckého ministerstva poľnohospodárstva). Na Slovensku je  1,2 milióna hektárov ornej pôdy a rôznej kvality . Teda: nech sa Ukrajina stane čím skôr členským štátom Európskej únie – aby plnila tie isté predpisy a zakiaľ nie, tak dodržať tranzit produktov cez krajiny EÚ! Povolenie tranzitu je Európskou komisiou predĺžené úplne bez obmedzení, a preto národné vlády prijali zákazy na dovoz týchto produktov v rôznej skladbe, pretože sú umiestňované v EÚ.

Slovenských poľnohospodárov táto skutočnosť ovplyvnila už na jeseň 2022 pri zakladaní úrody pre rok 2023, keď naše tržné ceny klesli na úroveň roku 2021, práve pretlakom lacného nekonkurenčného dovozu z Ukrajiny. Prvé na rade boli krajiny susediace s Ukrajinou. Západné krajiny táto skutočnosť ovplyvnila až v priebehu roka 2023 a vyvolala vlnu protestov naprieč EÚ.

V neposlednom rade nás v roku 2023 ovplyvnila skutočnosť, že nástup spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027, bol diskutovaný v priebehu. Už boli zasiate na jeseň 2022 plodiny a my sme sa až na jar 2023 dozvedali, koľko pôdy treba nechať úhorom, ako dodržať svahovitosť, ako striedanie plodín, ako zakladať biopásy….aké podmienky treba dodržať v chránenom vtáčom území (že treba plochy pokúskovať pod 20 hektárov, mimo chráneného vtáčieho územia  pod 50 ha). Naše družstvo hospodári na 911 hektároch a 60% plochy je v chránenom vtáčom území.  Po vyhodnotení, by sme až cca 90 hektárov pôdy neobrábali. A navýšené dotácie za EKO-schémy nekompenzovali stratu na tržbách za plodiny. Teda pre rok 2023 sme sa nezapojili do EKO-schém.

Rok 2023 sme napriek zníženým tržným cenám a daždivému počasiu (rok 2023 spolu 808 mm, priemer býva 600 mm), vďaka  dobrým naturálnym výsledkom ukončili v plusových číslach. Touto cestou ďakujem všetkým za vykonanú prácu a majiteľom pôdy za ich dôveru voči nám. Prajem všetkým hlavne veľa zdravia a pohody.

 

Jozef Suchánek, predseda družstva

Aktualizácia príspevku 11.04.2024 upravil Michal Čapkovič