Výročná členská schôdza Rybárskeho spolku v Kátlovciach

Členovia Rybárskeho spolku v Kátlovciach sa stretli dňa 23.02.2024 v zasadacej miestnosti OcÚ Kátlovce, aby zhodnotili činnosť spolku za uplynulé obdobie. Správu predniesol jeho predseda Denis Uváček. Poďakoval Obecnému úradu Kátlovce za pomoc a starostlivosť o verejnú zeleň na vodnej nádrži Močidlo. Taktiež poďakoval všetkým členom, ktorí sa zúčastňovali brigád, rybárskych pretekov a všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku. V diskusii rybári hovorili aj o možnostiach výstavby novej „chatky”, ktorá by slúžila pre potreby rybárov počas ich akcií, o potrebe spevnenia brehov vodnej nádrže a o povoľovaní chytania rýb na vodnej nádrži. Ako hostia sa schôdze zúčastnili: starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič, kronikár obce Ing. Stanislav Kubiš, predseda TJ FC Jozef Hracho a predseda DHZ Kátlovce Ing. Ivan Švec. Záver schôdze patril diskusii členov a chutnému občerstveniu.

Spracoval: Záblavský

Aktualizácia príspevku 11.04.2024 upravil Michal Čapkovič