Koledníci Dobrej noviny u prezidentky SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v pondelok 9. januára koledníkov Dobrej noviny. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Kátloviec pri Trnave a Podkoníc z okolia Banskej Bystrice. Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala v príhovore upriamil pozornosť na poslanie koledníkov, ktoré sa ani v náročných obdobiach nemení a ostáva rovnaké už 28 rokov: prinášať nádej, ohlasovať radosť, priblížiť sa k človeku a potešiť blížneho. Riaditeľ Dobrej noviny svoje tvrdenie podporil príkladom 13-ročného chlapca z kenského kraja Samburu, ktorý sa pridal do aktivít projektu komunitných záhrad s podporou Dobrej noviny. Druhým príkladom sú koledníci, ktorí ochotne klopú na dvere susedov, aby im priniesli radostnú novinu a potešili ich. „Obidva príklady spája nezištná služba a túžba urobiť pre niekoho tento svet krajším,“ dodal Fiala. Mottom vrcholiaceho 28. ročníka koledníckej akcie je heslo „Zmeňme púšť na záhradu“, keď sú práve koledníci protagonistami zmeny, pomáhajú meniť vnútorné „púšte“ ľudí na radosť a cez solidaritu aj suché oblasti regiónu Samburu. Koledníci prezidentke zaspievali, zavinšovali a zaželali, aby táto koleda priniesla nádej, radosť a Božie požehnanie do jej pracovného, ako aj súkromného života počas celého roka 2023. Na záver svojho vystúpenia jej odovzdali viacero darov ako med, svietnik, obraz vypaľovaný do dreva či pletený košík s drobnými ozdobami. „Myslím, že v organizácii, ako je tá vaša, sa spája tá najlepšia kombinácia pomoci, dobra a nádeje,“ povedala Čaputová, ktorá ocenila v nasadení už niekoľkých generácií koledníkov, najmä udržiavanie tradícií, prajnosť a praktickú pomoci ľuďom v núdzi. Pripomenula tiež, že na Nový rok udelila štátne vyznamenanie Eugenovi Valovičovi, jednému zo zakladateľov eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami vo viac ako 800 obciach a mestách na celom Slovensku), a tým vyzdvihla prínos a význam vytrvalej práce s deťmi a mládežou tohto detského hnutia. Hlava štátu na záver koledníkom poďakovala za návštevu, za všetky priania, ako aj za 28 rokov ich vytrvalej služby.

Aktualizácia príspevku 17.02.2023 upravil Michal Čapkovič