Novoročná brigáda v “lesíku” pri zbernom dvore

Myšlienku vyčistiť a skultúrniť zelený pás pri zbernom dvore, ktorý väčšina z nás pozná ako “Lesík”, som nosil v hlave už dlho, len akosi vždy nebol čas. Ako oddychovú zónu som si ho pamätal ešte z dôb, keď sa nazýval “Park SZM” (pre neskôr narodených Park Socialistického zväzu mládeže). Partie mladých ľudí, dnes už päťdesiatnikov sa s nadšením starali o tento priestor, vytvorili prírodné chodníky, opekaniská, lavičky…  Postupom času miesto zarástlo krovím a náletovými drevinami.

Že má aj táto časť obce skutočne potenciál ukázali zamestnanci obecného úradu Peter Kopecký s Tiborom Uváčkom a Mirom Kostolanským, ktorí  ju medzi sviatkami začali čistiť od Zberného dvora.

Nápad spraviť väčšiu brigádu vznikol počas novoročnej vinšovačky, kedy sused Paľko Čapkovič prejavil ochotu pomôcť. Slovo dalo slovo, obvolal som pár ľudí, krátky príspevok na sociálnej sieti  a z “mohlo by sa” sa razom stalo “bude”.

Začiatok bol naplánovaný na pol desiatu. Počasie ako na objednávku, úplne iné ako predchádzajúci deň, na tretí január až nezvykle príjemné.  Čakal som tak maximálne 7 účastníkov, ktorí sa  prisľúbili, no kolo desiatej nás bolo už okolo 30. Robota išla pekne od ruky a zubaté januárové slnko nám dodávalo energiu. Približne o pol druhej sme mali hotovo. S toľkými ľuďmi, ktorí vymenili posviatočné gauče za ochotu pomôcť som naozaj nerátal. Narýchlo sme zabezpečili viac občerstvenia a lavice na “oldomáš”, ktorý sa konal  priamo na ulici.

Tento  priestor čaká postupne ešte niekoľko nenáročných úprav v takom rozsahu, aby mohol byť znova využívaný občanmi, no súčasne by bol zachovaný charakter lesoparku bez rušivých prvkov.

Toto všetko by sa nepodarilo bez pomoci zástupcov rodín Čapkovičovej, Dadíkovej, Fančovičovej, Fišerovej, Hlavatovičovej, Juricovej, Machovičovej, Madarászovej, Minarovičovej, Remeníkovej, Uváčkovej, a samozrejme našej obecnej úderky, za čo im srdečne ďakujem.

Na rade sú aj ďalšie lokality, tentokrát na opačnej strane obce. (DM)

Aktualizácia príspevku 17.02.2023 upravil Michal Čapkovič