Krížová cesta 2019

Ako aj v posledné roky, sme v pôstnom období konali pobožnosti Krížovej cesty; všetkým, ktorí sa ich zúčastnili ako i tí, čo ich aktívne pripravili, za to vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať: MO Kátlovce Jednoty dôchodcov Slovenska; miništrantom; MO Matice slovenskej prof. dr. Š. Vagoviča Kátlovce; MSS Kátlovani; Bratstvu živého ruženca; Máriinej légii; kostolným spolupracovníkom; eRku; Obecnému úradu; Poľnohospodárskemu družstvu; f – me SlovMart Ing. Petra Martinoviča; Chrámovému spevokolu a prvo-prijímajúcim deťom s rodičmi.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič