Celo-obecná brigáda 2019

Obecný úrad Kátlovce v spolupráci s dobrovoľnými organizáciami v obci vyhlásil na sobotu 16. marca 2019 celoobecnú brigádu. Táto však z dôvodu nepriaznivého počasia bola preložená 30. marca 2019. Cieľom tejto brigády bola nielen úprava a udržiavanie verejných priestranstiev v obci, ale aj vzájomné priateľské stretnutie občanov, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrujú svoju spolupatričnosť našej obci. Treba si uvedomiť, že verejné priestranstvá v našej obci si znečisťujeme iba my sami a iba my sami si ich môžeme aj skrášliť. Na brigáde sa zúčastnilo cca 80 spoluobčanov, ktorí boli rozdelení do rôznych častí obce (okolie OÚ, KD, požiarnej zbrojnice, telocvične, Poľovníckeho združenia, areál TJ FC Kátlovce, cintorín, okolie sochy sv. Floriána, základnej školy, autobusových zastávok,…). Bolo by prínosné pre nás všetkých, keby sa v budúcnosti uvedenej brigády zúčastnil vždy aspoň jeden člen domácnosti. Vaša pomoc je nesmierne cenná a vážená, pretože časovo túto prácu nedokážu vykonať iba samotní pracovníci obecného úradu. Na záver ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí počas celoobecnej brigády akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku ku skrášleniu obce a pevne verím a dúfam, že aj v nasledujúcom roku spoločnými silami dokážeme, že nám na našej obci naozaj záleží.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič