Púť Ladce – Butkov vrch 2019

Púť sme absolvovali s MO JDS a MO MS prof. dr. Š. Vagoviča za dosť dramatického počasia – silného vietra a dažďa – ako i náročnejšieho terénneho výstupu do kopca, a to v sobotu, 9.marca. Ďakujem obom predsedom dobrovoľných organizácií za organizáciu ako i za osobnú účasť, tiež všetkým, čo si Krížovú cestu skutočne užili, tak ako sa patrí v pôste – s obetavosťou. Spolu s nami sa zúčastnili i predsedovia: BŽR – Mária Ďuračková, COOP Jednota – Mária Čapkovičová, MS prof. dr. Š. Vagoviča – Mgr. E. Chrvalová, JDS – Ján Holický, MSS Kátlovani – Jozef Krchnár, PZ Dolina – Ján Jamrich. Na Butkovom vrchu sme stretli aj autora celého projektu a hlavného sponzora všetkých prác nového pútneho miesta Božieho milosrdenstva, Ing. Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Cementárne Ladce.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič