Rekonštrukcia el. rozvodov v ZŠ 2019

Na základe získanej dotácie z Ministerstva školstva na vyriešenie havarijnej situácie – rekonštrukcie elektroinštalácie v ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce, škola získala dotáciu 60 000 €. Nakoľko tieto práce museli byť vykonané a vyúčtované do konca marca 2019, preto práce začali už počas vyučovania a pokračovali aj počas jarných prázdnin. Na elektroinštalačné práce získala zákazku firma ELEKTRO – MORVAY s.r.o. Trnava, ktorá uspela vo výberovom konaní. Nakoľko práce boli časovo náročné, žiakom boli prázdniny predĺžené formou riaditeľského voľna. Deťom, ktoré nemohli sami zostať doma, obec poskytla priestory zasadacej miestnosti. Nakoľko uvedená firma pochopila, že práce musia zvládnuť v čo najkratšom čase, nasadila všetky svoje sily a prostriedky. Nakoľko súčasťou rekonštrukcie boli aj búracie práce, murárske a maliarske práce, preto aj samotné upratovanie po rekonštrukcii bolo náročné, preto veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke ZŠ, celému pedagogickému i nepedagogickému zboru a zúčastnením rodičom za pomoc.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič